CONTACT US

Tel:+86-20-3207 9090    

Fax:+86-20-3207 9103 

Web:www.chengchangxin.com

QQ:68118858

Wechat:a68118858

E_mail:angel@chengchangxin.com

Add:NO.148,Chang'an,Guangshan Road,Huangpu District,Guangzhou,China

 

COPYRIGHT (C) 2007-2008 Guangzhou Kai Heng Enterprise Group Co., Ltd.